środa, 21 listopada 2012

Projekt 'Regionalna Platforma Cyfrowa'.

A dziś o Regionalnej Platformie Cyfrowej dzięki UE.


Starostwo Powiatowe przystąpiło do projektu "Regionalna Platforma Cyfrowa" Powiatów: Wieluńskiego, Sieradzkiego i Wieruszowskiego. Projekt polega na opracowaniu zintegrowanego i jednolitego systemu informatycznego, obsługującego elektroniczny obieg i wymianę informacji oraz powszechny dostęp do informacji publicznej we wszystkich gminach oraz jednostkach organizacyjnych naszego Powiatu. System ten dotyczy m.in. obsługi kancelarii i sekretariatów w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów, wymiany informacji i dokumentów elektronicznych pomiędzy urzędami powiatowej administracji a także przygotowania treści Biuletynu Informacji Publicznej i stworzenia podstaw do pełnej obsługi zamówień publicznych w Internecie.

Generalnym celem realizowanego projektu jest przygotowanie organizacyjno-techniczne regionu do realizacji długotrwałego procesu budowy społeczeństwa informatycznego. Całkowity koszt projektu wynosi 1.620.855 zł. Urzędy doposażone zostały w nowy sprzęt, a także oprogramowanie do elektronicznego obiegu i wymiany dokumentów.

 

poniedziałek, 19 listopada 2012

Drogi, drogi, drogi..

Po weekendowych przejażdżkach przyszło czas aby powiedzieć o drogach z UE. 

Sieć dróg ekspresowych w Polsce wydłuży się o 120 kilometrów. Unia Europejska dołoży 3,5 mld zł do budowy odcinka Wieluń-Łódź Południe oraz obwodnicy Pabianic
Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 będzie kosztowała prawie 5,4 mld zł, natomiast dofinansowanie wynosi 3,1 mld zł. Realizacja tej inwestycji rozpoczęła się w połowie 2011 roku, a zakończenie robót przewidziane jest w drugim kwartale 2014 roku.
W ramach tej inwestycji powstaje odcinek drogi ekspresowej S8 pomiędzy węzłem Wieluń a węzłem Łódź Południe o długości 104 km. Projekt obejmuje również budowę łącznika z obwodnicą Pabianic o długości 3,3 km oraz budowę zachodniej obwodnicy miasta Sieradz o długości 6 km. Projekt zakłada też przebudowę drogi krajowej nr 14 o długości ponad 1 kilometra.

czwartek, 15 listopada 2012

oto prezentacja.

W prezentacji zawarłyśmy wszystkie walory naszego Wielunia.
Zachęcamy do oglądania.
Aby obejrzeć trzeba tylko przewijać szczałkami :D 

wtorek, 13 listopada 2012

Punkt Informacji Turystycznej.

Zapowiada się bardzo przyjemne popołudnie. Z książką z biblioteki oraz z kubkiem gorącego kakao. Pychaa!

Właściwie to chciałyśmy napisać o Punkcie Informacji Turystycznej. 

Punkt Informacji Turystycznej utworzony został ze środków pozyskanych  z Unii Europejskiej dla Gminy Wieluń w ramach projektu „Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego”. Prace nad PIT przebiegały od samego początku tworzenia w ścisłej współpracy i z pomocą Pana Dariusza Lemana - Naczelnika Wydziału Programowania Rozwoju, Promocji    i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Wielunia.
Siedzibą Punktu jest budynek Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Kruczkowskiego przy ulicy Narutowicza 4. Lokalizacja Punktu zapewnia sprawną współpracę w zakresie wymiany informacji i podejmowania działań na rzecz promocji Ziemi Wieluńskiej. Położenie budynku zapewnia bardzo dobry kontakt z turystami odwiedzającymi Gminę Wieluń.

Informacja turystyczna jest miejscem, które coraz chętniej odwiedzają turyści i mieszkańcy.  W Punkcie znajdują się ogólnodostępne materiały promocyjne, foldery, katalogi, plany miasta oraz ulotki reklamowe. Prowadzona jest również sprzedaż widokówek  oraz publikacji będących własnością  Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Obok działalności typowo informacyjnej, głównym zadaniem Punktu jest promocja Ziemi Wieluńskiej i kreowanie kierunków rozwoju turystyki. Doskonałą jej formą są spotkania oraz konkursy turystyczne pogłębiające i sprawdzające wiedzę mieszkańców na temat walorów turystyczno – krajoznawczych regionu wieluńskiego.

 Pozdrawiamy MOK;* 
PS. Może nawet w tym tygodniu ruszymy na wywiad do PIT. 


poniedziałek, 12 listopada 2012

Wieluński szpital.

  Jedna z nas chora, więc tak się złożyło, że napiszemy o zmianie naszego szpitala, dzięki środkom z UE.

Dzięki pozyskaniu 10 mln zł z funduszy Unii Europejskiej szpital w końcu doczekał się poważniejszych remontów.

Aby szpital funkcjonował w miarę normalnie konieczne okazało się wydzielenie mniejszych sal. Dyrekcja ma nadzieję, że pacjenci podejdą do tego ze zrozumieniem. Po remoncie lecznica nie będzie straszyć odrapanymi ścianami i tynkami spadającymi na głowę.
Obecnie prace remontowe już  są ukończone na oddziale chirurgii ogólnej, który funkcjonował bardzo okrojonym stanie. Zamiast 35 dotychczasowych łóżek obecnie jest ich zaledwie 14. Aby funkcjonowanie oddziału było możliwe, został podzielony na dwie części. 

- Każdy remont wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Nie chcemy jednak wyłączać z pracy oddziału chirurgii, bo nie mamy płacone za postojowe. Pracownicy muszą zarobić na swoje wynagrodzenia. Najlepiej byłoby zamknąć placówkę na pół roku i swobodnie przeprowadzać remont, ale tego nie zrobimy, bo chodzi nam o dobro pacjentów. Aby przynajmniej w najcięższych przypadkach zagrożenia zdrowia i życia mogli być zabezpieczeni pod kątem chirurgicznym - wyjaśnia Bożena Łaz, dyrektor Sp ZOZ Wieluń. 

Dofinansowanie z UE umożliwi nie tylko poprawę estetyki szpitala, ale pozwoli na doposażenie szpitala w nowy sprzęt. Placówka jest już po przetargu na zakup respiratorów, defibliratorów, kardiomonitora, aparatu do chemodializy, diatermii, gastrofibereskopu, lampy operacyjnej i stołu zabiegowego.